exleon
HABER & DUYURULAR

Atam Sen Rahat Uyu

Atam Sen Rahat Uyu

Atam sen rahat uyu.

Yolcusuyuz bir hürriyetin,

Atam sen rahat uyu,

Bekçisiyiz Cumhuriyetin.