exleon
exleon

exleon
exleon

exleon
exleon

exleon
exleon

exleon
exleon

exleon
exleon

exleon
exleon

exleon
exleon

exleon
exleon

exleon
exleon

exleon
exleon

exleon
exleon

exleon
exleon

exleon
exleon

exleon
exleon

exleon
exleon

exleon
exleon

exleon
exleon

Tevfik Fikretliler Birliği Derneği

1986 yılında Tevfik Fikret Lisesi mezunlarını bir araya getirmek üzere kurulan derneğimiz; okulumuz ile mezunlarımız arasındaki ilişkinin devamını teminen mezun öğrenciler ile iletişimin sürdürülmesini sağlamak, mezunlar arasındaki iş birliği ve dayanışmayı güçlendirmek, mezunların iş hayatındaki gelişimlerini takip ederek profesyonel yaşamlarında çeşitli destekler sunmak, mezun ve öğrenciler arasında mentorluk çalışmaları yapmak ve öğrencilerin geçmiş mezunların edindikleri tecrübelerden faydalanmalarını sağlamak, mezunların etkinliklere katılımlarını sağlamak amacıyla okulumuzdaki tüm gelişmelerden haberdar olmalarını sağlamak, maddi olanaklardan yoksun Tevfik Fikret Okullarındaki başarılı mezun çocuğu öğrencilere burs vermek, Tevfik Fikretlilik ahlak ve karakterinin gelişmesi ve genişlemesi için çalışmalar yapmak, üyelerinin boş zamanlarını değerlendirecek sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemek amaçlarıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Derneğimize; Tevfik Fikret Okullarından mezun olmuş veya bu okullarda en az 3 yıl okumuş, ya da bu okullarda en az 5 yıl asil öğretmenlik yapmış olan gerçek kişiler üye olma hakkına sahiptir.

Ben Inkılap Ruhunu Fikret’ten aldım.
Mustafa Kemal Atatürk